Matej Korvín a jeho doba

  • Kde: Výstavné priestory EMELET na poschodí trebišovského kaštieľa
  • Kedy: 27.6.2014  - 15.9.2014

korvin 2014 003

 

Slávnostné otvorenie historicky hodnotnej výstavy s názvom Matej Korvín a jeho doba začala netradične, no o to veľkolepejšie. Hudobným vystúpením dvoch výrazne talentovaných mladých študentov, Istvana Spišáka a Petra Bálinta. Ich zhruba polhodinový koncert v EMELETE si vypočuli desiatky návštevníkov.

Študenti Hudobnej akadémie Ferenca Liszta v Budapešti sa predstavili skladbami:

Kovács Béla: Il Carnevale di Venezia

Isaac Albeníz: Tango

Kovács Béla: Ich Begrusse Sie, Herr Johann Strauss

Giuseppe Verdi: Prelude – La Forza del Destino III. Felvonás

Kovács Béla: After You, Mr. Gerschwin

 Svojou účasťou naše kaštieľne priestory obohatili vzácni hostia, ktorí k nám výstavu priviezli z partnerského múzea, Múzea Mihálya Munkácsyho v Bekéšskej Čabe: Riaditeľ Múzea Mihálya Munkácsyho v Bekešskej Čabe – Juraj Ando, Archeológ a námestník Múzea Mihálya Munkácsyho – Medeši Pál, Historička múzea v Bekešskej Čabe - Veronika Sakálová, Keramička a reštaurátorka z Bekéšskej Čaby – Gizela Solontojová. Po úvodnom slove hostiteľky a riaditeľky Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove, Beáte Kereštanovej odborne predstavil celú výstavu námestník Múzea Mihálya Munkácsyho z Bekešskej Čaby, Medeši Pál. Preklad do slovenského jazyka zabezpečila lektorka trebišovského kaštieľa, Ildika Kostovčíková. 

Vo výstavných vitrínach má svoje miesto i dobová keramika, ktorá bude počas trvania výstavy určená na predaj širokej verejnosti. Krásna a historická výstava z Maďarska pobudne v Trebišove do 15. septembra 2014.

 

Vernisáž výstavy liturgických kníh v Trebišove
Trebišov (17.3.2013) Po úspešnej výstave liturgických kníh a predmetov v Michalovciach, sa v kaštieli trebišovského múzea uskutočnila nová vernisáž tejto putovnej výstavy. Organizátormi výstavy s názvom Múdrosť v kresťanskej histórii ukrytá bol Spolok sv. Cyrila a Metoda v spolupráci s Múzeom a kultúrnym centrom južného Zemplína v Trebišove. Podujatie za hojnej účasti otvorila riaditeľka múzea Mgr. Beáta Kereštanová a cirkevnoslovanským spevom spestril Zbor sv. Michala archanjela z gréckokatolíckej farnosti v  Trebišove. Kurátor výstavy doc. Michal Hospodár vo svojom príhovore uviedol skutočnosť, že v Jubilejnom cyrilo-metodskom roku si aj cez vystavené exponáty lepšie uvedomujeme hodnotu viery a jej kontinuitu počas stáročí. Výstava obsahuje cca. 60 kníh, najmä liturgicky zdobených evanjeliárov, ale aj služobníky, trebníky, zborníky a knihy s historickou problematikou. Najvzácnejším exponátom je tzv. Baškovský evanjeliár, pochádzajúci z 15. stor. z Baškoviec pri Sobranciach. Obsahom výstavy sú aj vzácne sakrálne obrazy od M. Rogovského, M. Munkácsa a M. Klimčáka. K liturgickým predmetom na výstave možno priradiť aj niekoľko krížov, pozlátené čaše, antimenziony a vzácnu plaštenicu z Ruskoviec z roku 1799. Ojedinelým doplnkom výstavy je historické kreslo s erbom rodu Čákyovcov. Časť knižných exponátov požičala aj rímskokatolícka farnosť v Trebišove. V závere svojho príhovoru M. Hospodár vyzdvihol múdrosť  našich predkov, ktorí dokázali oplodniť svoj život kresťanskou vierou a z nej prameniacou kultúrou. Osudy Baškovského evanjeliára prítomným predstavil krátky filmový dokument. Podrobnosti k vystavovaným exponátom objasnil o. Mgr. Matúš Marcin.
Zaujímavosťou výstavy je, že väčšina kníh sa objavila takmer náhodne pri terénom výskume. Zásluhou Spolku boli tieto knihy odborne zreštaurované a sprístupnené širšej verejnosti. Výstava dokumentuje, že v 15.-18. stor. bola u našich predkov pomerne dobre rozvinutá  byzantská liturgická tradícia, ktorej pokračovateľmi sú dnešní gréckokatolíci.  Výstava potrvá do začiatku júna.
Michal Hospodár
 
 

 

Kto je Online

Práve tu je 29 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Rýchly kontakt

Múzeum v Trebišove
M. R. Štefánika 257/65
075 01 Trebišov
Tel: +421 56 672 2234, 0905 212 621
Email: muzeumlektorky [@] gmail.com