Svätorečenie Jána Pavla II.

  • Kde: Výstavné priestory EMELET na poschodí trebišovského kaštieľa
  • Kedy: 27.4.2014  - 22.6.2014

svatorecenie 2014 030

 

V nedeľu Božieho milosrdenstva bola, z príležitosti kanonizácie Jána Pavla II.,  v Múzeu a Kultúrnom centre južného Zemplína v Trebišove slávnostne otvorená výstava s názvom Svätorečenie Jána Pavla II. Spoluorganizátorom  výstavy je Farnosť Návštevy Panny Márie v Trebišove.  

Program významného dňa začal modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva v rímskokatolíckom kostole Návštevy Panny Márie v Trebišove. Nasledoval spoločný sprievod do Andrássyho kaštieľa.

Výstavu, v priestore EMELET, na pôde Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove, slávnostne otvoril dekan rímskokatolíckej farnosti ThDr. Jozef Gnip, PhD. Príhovor k prítomným hosťom múzea mal kurátor výstavy kaplán Mgr. Miloš Geci. O dotvorenie príjemnej sviatočnej atmosféry sa postaral cirkevný zbor Magnifikát. V historickom skvoste Trebišova budú prezentované liturgické artefakty, rôzne dokumenty, encykliky, buly, konštitúcie, bohoslužobné kalichy a ďalšie spomienkové predmety na svätého Jána Pavla II celé dva mesiace. Najvýraznejším vystavovaným exponátom je stolec, na ktorom sedel pápež Ján Pavol II. počas návštevy Slovenska v roku 1995. Vernisáže sa zúčastnilo dvesto ľudí, ktorí mali a stále majú vrúcny vzťah k prvému slovanskému pápežovi.  

Výstavu si môžu pozrieť milovníci histórie a návštevníci trebišovského kaštieľa do 22. júna 2014, kedy budú predmety deinštalované.


Vernisáž výstavy liturgických kníh v Trebišove
Trebišov (17.3.2013) Po úspešnej výstave liturgických kníh a predmetov v Michalovciach, sa v kaštieli trebišovského múzea uskutočnila nová vernisáž tejto putovnej výstavy. Organizátormi výstavy s názvom Múdrosť v kresťanskej histórii ukrytá bol Spolok sv. Cyrila a Metoda v spolupráci s Múzeom a kultúrnym centrom južného Zemplína v Trebišove. Podujatie za hojnej účasti otvorila riaditeľka múzea Mgr. Beáta Kereštanová a cirkevnoslovanským spevom spestril Zbor sv. Michala archanjela z gréckokatolíckej farnosti v  Trebišove. Kurátor výstavy doc. Michal Hospodár vo svojom príhovore uviedol skutočnosť, že v Jubilejnom cyrilo-metodskom roku si aj cez vystavené exponáty lepšie uvedomujeme hodnotu viery a jej kontinuitu počas stáročí. Výstava obsahuje cca. 60 kníh, najmä liturgicky zdobených evanjeliárov, ale aj služobníky, trebníky, zborníky a knihy s historickou problematikou. Najvzácnejším exponátom je tzv. Baškovský evanjeliár, pochádzajúci z 15. stor. z Baškoviec pri Sobranciach. Obsahom výstavy sú aj vzácne sakrálne obrazy od M. Rogovského, M. Munkácsa a M. Klimčáka. K liturgickým predmetom na výstave možno priradiť aj niekoľko krížov, pozlátené čaše, antimenziony a vzácnu plaštenicu z Ruskoviec z roku 1799. Ojedinelým doplnkom výstavy je historické kreslo s erbom rodu Čákyovcov. Časť knižných exponátov požičala aj rímskokatolícka farnosť v Trebišove. V závere svojho príhovoru M. Hospodár vyzdvihol múdrosť  našich predkov, ktorí dokázali oplodniť svoj život kresťanskou vierou a z nej prameniacou kultúrou. Osudy Baškovského evanjeliára prítomným predstavil krátky filmový dokument. Podrobnosti k vystavovaným exponátom objasnil o. Mgr. Matúš Marcin.
Zaujímavosťou výstavy je, že väčšina kníh sa objavila takmer náhodne pri terénom výskume. Zásluhou Spolku boli tieto knihy odborne zreštaurované a sprístupnené širšej verejnosti. Výstava dokumentuje, že v 15.-18. stor. bola u našich predkov pomerne dobre rozvinutá  byzantská liturgická tradícia, ktorej pokračovateľmi sú dnešní gréckokatolíci.  Výstava potrvá do začiatku júna.
Michal Hospodár
 
 

 

Kto je Online

Práve tu je 66 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Rýchly kontakt

Múzeum v Trebišove
M. R. Štefánika 257/65
075 01 Trebišov
Tel: +421 56 672 2234, 0905 212 621
Email: muzeumlektorky [@] gmail.com