MUDr. Pavol Strauss - Hľadač pravdy

  • Kde:  Zrkadlová sieň trebišovského kaštieľa
  • Kedy: 2.3.2014  o 16:00 hod.


strauss 2014 003

 

 

(Trebišov, 2. marca 2014) V nedeľu popoludní sa v zrkadlovej sieni trebišovského kaštieľa v rámci kresťanskej formácie uskutočnilo tematické stretnutie o významnom lekárovi, konvertitovi a filozofovi Pavlovi Straussovi. Účastníkov stretnutia privítala Mgr. Beáta Kereštanová, riaditeľka Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína. Osobný, ale i pracovný život významného mysliteľa minulého storočia približoval gréckokatolícky kňaz doc. ThDr. Michal Hospodár, PhD.

 

V prezentácii jeho životného príbehu návštevníci múzea nahliadli do hĺbky duše hľadača pravdy, ktorým Pavol Strauss nepochybne bol celý svoj život. Prednášateľ, doc. Hospodár, v úvode priblížil život tohto mysliteľa. Podotkol, že po duchovnej stránke sa mu náboženskej formácie nedostalo, okrem formálnej účasti v synagóge na veľké sviatky. Vyrastal u dedka, ktorý bol lekárom a svojou profesiou ho ovplyvnil. Popri povinnostiach v škole mal životnú cestu stále vystlanú otáznikmi. Po nastúpení na lekársku dráhu stretol v Ružomberku rodinu Munkovcov. Boli to židia, ktorí konvertovali na katolicizmus. Pod ich svetlom našiel opravdivý kresťanský život. Po dlhej ceste hľadania našiel Krista, uveril a prijal krst ako nový začiatok svojho duchovného jestvovania.

Od chvíle, kedy konvertita Pavol Strauss našiel osobnú vieru v Ježiša Krista a krstom sa pričlenil do Katolíckej cirkvi, neustále reflektoval kresťanské náboženstvo. Všetky svoje dni na tomto svete prežíval v procese hľadania pravdy, počas ktorého sa obrátil celým bytím ku Kristovi. 

V druhej časti otec Hospodár vysvetlil pojem pravdy. Uviedol, že každá kultúra prispela k odhaleniu mnohých dimenzií pravdy a tým dokazuje, že priblíženie sa k skutočnosti je veľmi rozmanité. Biblické jazyky: hebrejčina, gréčtina, latinčina, cirkevná slovančina, ale i moderná slovenčina ju vnímajú odlišne. Strauss hľadanie pravdy prirovnáva k ceste. Základnou charakteristikou hľadajúceho je otvorenie sa na pravdu. Cestou poznania pravdy je myslenie.

Vo svojom prejave prezentujúci vyslovil: „Povinnosť hľadať pravdu vyplýva zo samotnej štruktúry človeka a nikto sa jej nesmie dobrovoľne vzdať, lebo tým popiera svoju vlastnú ľudskú dôstojnosť. To, že človek hľadá pravdu o sebe, o živote, o Bohu, ho odlišuje od ostatného stvorenstva.“ Jedným dychom dodáva, že priestorom na hľadanie pravdy je v prvom rade filozofia – 1. stupeň hľadania pravdy je rozumová reflexia o človeku, o zmysle ľudského života a sveta, v ktorom žije. Ďalšou možnosťou, kde hľadať pravdu, je veda. Pravda vnímaná na morálnej úrovni hovorí, že človek je v súlade s tým, čo vie a zároveň to aj tak prezentuje. Pravdu neprekrúca, nerozmýšľa, čo povie polovičato, nevymýšľa si.

 

Ako uviedol doc. Hospodár, jestvuje aj vyššia ako rozumová pravda, je ňou pravda pochádzajúca z Božieho zjavenia. Preto v kresťanstve je pravda viac ako filozofická alebo morálna kategória. „Je to samotná osoba Božieho syna Ježiša Krista.“

 

Prednášateľ pozorným účastníkom stretnutia vysvetlil: „Hľadať pravdu znamená ísť do vnútra, k podstate, k zdroju, k Bohu. Bez milosti sa to však nedá. Kto má Krista v srdci, rozjíma o ňom, vedie s ním dialóg, premieňa svoj život podľa neho, vlastní živú pravdu. Najvyšším potvrdením pravdy o Kristovi sú mučeníci za kresťanskú vieru“. Za nimi nasledujú konvertiti

Podľa slov otca Hospodára, každý má svoju vlastnú cestu konverzie ku Kristovi. Straussa v mladosti čiastočne zaujal komunizmus, inklinoval k východným náboženstvám, no bol aj slabým ateistom. Neustále ho prenasledovala túžba po pravde. Preto stále hľadal. Počas stretnutia s účastníkmi prednášky sa doc. Hospodár pýtal a zároveň aj odpovedal: „Kto je skutočne slobodný? Ten, kto nekoná žiadne zlo, iba dobro. Najvyššou slobodou je láska. Slobodným sa môže stať človek len slobodne.“ 

Trebišovčania sa vnímavo zamýšľali nad originálnymi kresťanskými úvahami filozofa. Po prednáške sa v kuloároch kaštieľa i v skupinách prítomných odohrali zaujímavé diskusie o prezentovaných myšlienkach Pavla Straussa a ponúknutých slovách o kresťanských hodnotách, vysvetleniach pravdy v nadväznosti na život významného konvertitu.

 


Foto: Miloš Leško

Kto je Online

Práve tu je 57 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Rýchly kontakt

Múzeum v Trebišove
M. R. Štefánika 257/65
075 01 Trebišov
Tel: +421 56 672 2234, 0905 212 621
Email: muzeumlektorky [@] gmail.com