Výber z fauny Zemplína

  • Kde: Výstavné priestory EMELET na poschodí trebišovského kaštieľa
  • Kedy: 9.1.2014  - 21.4.2014

fauna 2011 -27

 

V spolupráci so Zemplínskym múzeom v Michalovciach, Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, plánuje vo svojom výstavnom priestore EMELET sprístupniť výstavu s názvom Výber z fauny Zemplína. Vystavované predmety pochádzajú z výberu exponátov bohatej stálej Prírodovednej expozície Zemplínskeho múzea, prezentujúcej 353 preparátov vtákov a 58 preparátov cicavcov.  Autorom výstavy je Ing. Tibor Vongrey, zoológ múzea v Michalovciach.  

Nakoľko je väčšia časť rozlohy Dolného Zemplína tvorená Východoslovenskou rovinou, na Slovensku predstavuje, vo svojej východnej časti, jedno z najrozsiahlejších mokraďových území. Nachádzajú sa tu početné korytá riek, kanálov, mŕtvych ramien, močiarov,  mokré lúky, bahenné oblasti, polia, suché lúky, poľné lesíky, kroviny a záhrady, rybníky, či vodné nádrže. Všetky spomínané biotopy sú domovom rozmanitých druhov vtákov a cicavcov.  

Vzhľadom na charakter územia sa mnoho voľne žijúcich vtákov a cicavcov viaže práve na biotopy tejto oblasti.  

Na výstave je umiestnených 60 kusov preparovaných zvierat. V prvej vitríne púta pozornosť 11 lebiek. Okrem iných aj Vlka dravého, Líšky hrdzavej, Jazveca lesného, Šakala zlatého, či Srny hôrnej. Druhá a tretia vitrína poukazujú na vodné vtáctvo, ku ktorým patria tzv. bahenní bojovníci. Tí sa na Zemplíne vyskytujú len v čase jarnej a jesennej migrácie. Radíme sem Kalužiaka štíhleho, Kulíka piesočného, Bojovníka bahenného, Hvizdáka veľkého, ale aj Močiarnicu tichú, Žeriav popolavý i Čapličku vlasatú.  V ďalšej sklenenej vitríne je vystavená skupina druhov, hniezdiacich na našom Zemplíne – kačice. V piatej vitríne návštevníci uvidia aj živočíchy viažuce sa na ľudské sídla. Z nich je známy Bocian biely, ktorý je považovaný za vtáčí symbol Zemplína. Nájdeme tu Kuvika vrabčieho, ale aj dravce- Jastraba krahuleca, Kaňu sivú, Myšiaka hôrneho a ďalšie.  Drobné spevavce sú zastúpené v poslednej vitríne výstavného priestoru. K pozoruhodným exemplárom patria: Trasochvost žltý, Stehlík pestrý, Glezg hrubozobý, Včelárik zlatý, Holub hrivnák. Toto je len časť menovaných zvierat a živočíchov, ktoré budú najbližšie týždne vyinštalované v Andrássyho kaštieli. Okrem uvedených vtákov sú súčasťou výstavy aj Diviak lesný, Diviak lesný, Bobor európsky, Šakal zlatý, Los mokraďový, ktorých zhliadnu voľne v priestore pozorní hostia múzea a priaznivci živočíšnych druhov, vyskytujúcich sa v určitom prostredí. 

Výstava bude sprístupnená 9. januára 2014 a potrvá do 21. apríla 2014.    

 
Vernisáž výstavy liturgických kníh v Trebišove
Trebišov (17.3.2013) Po úspešnej výstave liturgických kníh a predmetov v Michalovciach, sa v kaštieli trebišovského múzea uskutočnila nová vernisáž tejto putovnej výstavy. Organizátormi výstavy s názvom Múdrosť v kresťanskej histórii ukrytá bol Spolok sv. Cyrila a Metoda v spolupráci s Múzeom a kultúrnym centrom južného Zemplína v Trebišove. Podujatie za hojnej účasti otvorila riaditeľka múzea Mgr. Beáta Kereštanová a cirkevnoslovanským spevom spestril Zbor sv. Michala archanjela z gréckokatolíckej farnosti v  Trebišove. Kurátor výstavy doc. Michal Hospodár vo svojom príhovore uviedol skutočnosť, že v Jubilejnom cyrilo-metodskom roku si aj cez vystavené exponáty lepšie uvedomujeme hodnotu viery a jej kontinuitu počas stáročí. Výstava obsahuje cca. 60 kníh, najmä liturgicky zdobených evanjeliárov, ale aj služobníky, trebníky, zborníky a knihy s historickou problematikou. Najvzácnejším exponátom je tzv. Baškovský evanjeliár, pochádzajúci z 15. stor. z Baškoviec pri Sobranciach. Obsahom výstavy sú aj vzácne sakrálne obrazy od M. Rogovského, M. Munkácsa a M. Klimčáka. K liturgickým predmetom na výstave možno priradiť aj niekoľko krížov, pozlátené čaše, antimenziony a vzácnu plaštenicu z Ruskoviec z roku 1799. Ojedinelým doplnkom výstavy je historické kreslo s erbom rodu Čákyovcov. Časť knižných exponátov požičala aj rímskokatolícka farnosť v Trebišove. V závere svojho príhovoru M. Hospodár vyzdvihol múdrosť  našich predkov, ktorí dokázali oplodniť svoj život kresťanskou vierou a z nej prameniacou kultúrou. Osudy Baškovského evanjeliára prítomným predstavil krátky filmový dokument. Podrobnosti k vystavovaným exponátom objasnil o. Mgr. Matúš Marcin.
Zaujímavosťou výstavy je, že väčšina kníh sa objavila takmer náhodne pri terénom výskume. Zásluhou Spolku boli tieto knihy odborne zreštaurované a sprístupnené širšej verejnosti. Výstava dokumentuje, že v 15.-18. stor. bola u našich predkov pomerne dobre rozvinutá  byzantská liturgická tradícia, ktorej pokračovateľmi sú dnešní gréckokatolíci.  Výstava potrvá do začiatku júna.
Michal Hospodár
 
 

 

Kto je Online

Práve tu je 130 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Rýchly kontakt

Múzeum v Trebišove
M. R. Štefánika 257/65
075 01 Trebišov
Tel: +421 56 672 2234, 0905 212 621
Email: muzeumlektorky [@] gmail.com