VRAMA

  • Kde: Výstavný priestor AMBIT na poschodí trebišovského kaštieľa
  • Kedy: 10.1.2014  - 2.3.2014


vrama 2014 -10

 

/Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove – tlačová správa/
 
Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja zrealizovalo 15. mája 2013 pre všetkých návštevníkov múzea vernisáž výstavy maľujúceho akordeónistu Juraja Liberu. Výstava nesie názov „Hudobné výtvarno“. Autorova vystavovaná umelecká tvorba predstavuje abstraktnú maľbu, veľmi úzko spätú s hudbou.  Reč abstrakcie ako takej je viac menej neuchopiteľná, nie však pre pozorného diváka. Vyjadruje emócie, nálady, ale aj duchovné názory.
Teoreticky môžeme výtvarnú tvorbu  J u r a j a   L i b e r u  charakterizovať  ako abstrakciu lavírujúcu medzi abstraktným expresionizmom, lyrickou abstrakciou a akčnou maľbou. Nadväzuje na postupy, v ktorých sa maľba stáva bezprostredným maliarskym záznamom psychofyzických dispozícii autora. Autor na plochu s farbou  zasahuje gestom, farebné tóny vytvárajú štruktúry.
Farebné umelecké diela vychádzajú z hudobnej predlohy, alebo aj konkrétneho hudobného diela / Beethoven – Sonáta mesačného svitu, Suchoň – Krútňava, Geschwin – Rhapsody in blue, Orff – Carmina Burana, Piazzolla – Sinfonía Buenos Aires, Bolero a iné.... /
O spríjemnenie programu na vernisáži výstavy sa postarali žiaci súkromnej základnej umeleckej školy z Novosadu, ktorí svojim hlavne tanečným, ale aj speváckym talentom umocnili umeleckú atmosféru vo výstavných priestoroch trebišovského kaštieľa.
Výstavu si môžu návštevníci Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína pozrieť do 16. júna 2013, kedy sa bude deinštalovať.
 
Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, sprístupňuje 10. januára 2014 vo výstavnom priestore AMBIT, na poschodí kaštieľa, interesantnú výstavu umelcov- vranovských maliarov, ktorej názov je VRAMA. Pod rovnomenným pomenovaním sa vystavujúci prezentujú v spoločnom zoskupení. 
VRAMA je neformálne združenie umelcov zameraných na vranovských maliarov, grafikov, sochárov, keramikárov, fotografov, textilných tvorcov vzdelaných v uvedených umeleckých odboroch. Spoločná je pre nich samotná činnosť a osobný vzťah umelca k svojmu rodisku, spojený s ich odobreným vzťahom k príslušnosti v rámci tejto skupiny.  VRAMA ponúka nové príležitosti na rozvoj individuálnej kreativity s možnosťou konfrontovať svoje vlastné myšlienky a umelecké vízie s ďalšími členmi tejto umeleckej skupiny, ako aj s bohatou amatérskou obcou okresu Vranov nad Topľou. 
I keď v priebehu minulých rokov členovia združenia VRAMA vystavovali, doma i v zahraničí, viackrát samostatne, (Dr. Slavomír Čupil 2012- 2013, Ján Adamčík 2013, pán Kačurák 2013, pani Šolcová 2013, Peter Treciak 2012, Mgr. Art. Slavo Durkaj 2013 a pani Petríková), tieto sólové aktivity sú dnes realizované skupinovou výstavou. Členovia tohto umeleckého zoskupenia majú za sebou výtvarné štúdia na umeleckých stredných a vysokých školách v Bratislave a Košiciach. Existujúce obchodné a tvorivé úspechy vranovských umelcov poukazujú na to, že členovia skupiny VRAMA sú ľudia nezávislí a otvorení výtvarnému prejavu. Nie sú cudzie najnovšie trendy a prúdy v súčasnom umení, ale ani klasický výtvarný prejav. 
V trebišovskom kaštieli budú najbližšie dva mesiace vystavené diela nasledujúcich tvorcov, členov združenia VRAMA: Dr. Slavomíra Čupilu, Beáty Halandovej, Jána Adamčíka, Martiny Štecovej, Mgr. Art. Slava Durkaja, Mgr. Art. Dušana Sekelu, Mgr. Art. Andrei Jakubovej, Petra Treciaka a Martiny Lukáčovej. 
Výstava potrvá do 2. marca 2014. 
 

 

Kto je Online

Práve tu je 75 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Rýchly kontakt

Múzeum v Trebišove
M. R. Štefánika 257/65
075 01 Trebišov
Tel: +421 56 672 2234, 0905 212 621
Email: muzeumlektorky [@] gmail.com