Ladislav Tamáš - Výber z tvorby

  • Kde: Výstavný priestor AMBIT na poschodí trebišovského kaštieľa
  • Kedy: 26.11.2013  - 30.12.2013


tamas 2013 -17

 

/Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove – tlačová správa/
 
Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja zrealizovalo 15. mája 2013 pre všetkých návštevníkov múzea vernisáž výstavy maľujúceho akordeónistu Juraja Liberu. Výstava nesie názov „Hudobné výtvarno“. Autorova vystavovaná umelecká tvorba predstavuje abstraktnú maľbu, veľmi úzko spätú s hudbou.  Reč abstrakcie ako takej je viac menej neuchopiteľná, nie však pre pozorného diváka. Vyjadruje emócie, nálady, ale aj duchovné názory.
Teoreticky môžeme výtvarnú tvorbu  J u r a j a   L i b e r u  charakterizovať  ako abstrakciu lavírujúcu medzi abstraktným expresionizmom, lyrickou abstrakciou a akčnou maľbou. Nadväzuje na postupy, v ktorých sa maľba stáva bezprostredným maliarskym záznamom psychofyzických dispozícii autora. Autor na plochu s farbou  zasahuje gestom, farebné tóny vytvárajú štruktúry.
Farebné umelecké diela vychádzajú z hudobnej predlohy, alebo aj konkrétneho hudobného diela / Beethoven – Sonáta mesačného svitu, Suchoň – Krútňava, Geschwin – Rhapsody in blue, Orff – Carmina Burana, Piazzolla – Sinfonía Buenos Aires, Bolero a iné.... /
O spríjemnenie programu na vernisáži výstavy sa postarali žiaci súkromnej základnej umeleckej školy z Novosadu, ktorí svojim hlavne tanečným, ale aj speváckym talentom umocnili umeleckú atmosféru vo výstavných priestoroch trebišovského kaštieľa.
Výstavu si môžu návštevníci Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína pozrieť do 16. júna 2013, kedy sa bude deinštalovať.
 
 Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja sprístupnilo vo výstavnej časti AMBIT výstavu LADISLAVA TAMAŠA „Výber z tvorby“. Autor malieb, umelec Ladislav Tamáš sa narodil v roku 1952 v zemplínskej obci Viničky, kde žil celé svoje detstvo.  Maliarsku inšpiráciu čerpá najmä z tejto oblasti, no samozrejme  čoraz viac ho oslovujú aj iné časti prekrásneho Slovenka, hlavne tatranská oblasť. V zátišnej tvorbe sú jeho obľúbenou témou kvetiny, ktoré považuje za najintenzívnejšie vnímané v rámci vzťahu ku krásnu a prírode. Veľkú záľubu má autor v maľovaní portrétov, čoho dôkazom je znamenitý počet obrazov s ich vyzobrazeniami. V portrétnom maľovaní hľadá inšpiráciu vo svojho pevnom vzťahu k svojej rodine. Za svoje najdôležitejšie, ku ktorým má umelec najvrúcnejší vzťah, vníma diela, na ktorých vyobrazuje sakrálnu tematiku. Hodnotná je pritom preňho láska k Bohu a nie vzťah  k jednotlivým cirkvám. 

V celej svojej umeleckej tvorbe čerpá z lásky k Bohu a prírode, ktorej súčasťou sme všetci bez rozdielu. Výstavu si môžu návštevníci pozrieť do 12. januára 2014. 

 

 

Kto je Online

Práve tu je 56 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Rýchly kontakt

Múzeum v Trebišove
M. R. Štefánika 257/65
075 01 Trebišov
Tel: +421 56 672 2234, 0905 212 621
Email: muzeumlektorky [@] gmail.com