Vyhodnotenie výstavy Trebišovski pisanki

  • Kde: Zrkadlová sieň na poschodí trebišovského kaštieľa
  • Kedy: 21.4.2013  od 14:30 do 17:00 hod.


vyhodnotenie_2013-02

          24. ročník súťažnej výstavy kraslíc mal zastúpenie výrobkýň a výrobcov z okresov Košického kraja (Košice, Košice-okolie, Michalovce, Trebišov) a Prešovského kraja (Bardejov, Humenné, Poprad, Prešov, Snina, Stropkov, Vranov nad Topľou). Súťaže sa zúčastnilo spolu 48 krasličiariek a štyria muži – krasličiari. 13 súťažiacich na výstave prezentovali svoje kolekcie kraslíc po prvýkrát (Monika Dunajová, Snina; Mgr. Ľudmila  Fecurová, Slovenská Kajňa; Eva Habovčíková, Trebišov; Mgr. Alena Helmecziová; Košice; Ing. Martina  Magdziaková, Šandal; Michal Pasternák, Humenné; Jolana Šulovská, Udavské; Ľubomíra Šutáková, Spišský Štiavnik; Veronika  Tóthová, Vechec; Viktor Tóth, Streda nad Bodrogom; Mária Uličná, Humenné; Anna Závacká, Prešov; Mgr. Gabriela Žolnová, Vranov nad Topľou. Vystavených súťažných ukážok bolo spolu 972 ks a zastúpených bolo spolu 22 techník výzdoby – tradičných, netradičných i kombinovaných. 

        Mimo súťaže sa prezentovala i tvorba najmladšej generácie obyvateľov mesta Trebišov a okolia. 

Odborné hodnotenie vystavených súťažných kolekcií kraslíc sa uskutočnilo 10. apríla 2013.

Členmi hodnotiacej komisie boli: 

PhDr. Klaudia Buganová, Východoslovenské múzeum, Košice,

Mgr. Maroš Demko, Zemplínske múzeum, Michalovce

a PhDr. Ivana Strakošová, Vihorlatské múzeum, Humenné.

Komisia hodnotila vystavené kraslice v rámci 2 základných kategórií:

1. tradičné techniky zdobenia kraslíc a

2. netradičné techniky výzdoby.

Pri hodnotení všetkých súťažných ukážok kraslíc najväčší dôraz komisia kládla na technické zvládnutie a náročnosť výzdoby. Pri hodnotení tradičných techník zohľadnila rešpektovanie tradičnej ornamentiky a farebnosti výzdoby. Pri nových módnych technikách výzdoby kraslíc komisia hodnotila určitý osobný štýl – rukopis, novátorstvo a zachovanie primeranej miery ozdobnosti. 

 

 Hodnotenie odbornej komisie :

1. tradičné techniky:

Oľga Arvaiová, Vojčice; Anna Benková, Poproč; Beáta Jožiová, Trebišov; Ing. Martina Magdziaková, Šandal; Ing. Helena Murgová, Rokytov pri Humennom; Viera Obrinová, Vechec; Anna Palovčíková, Dvorianky; Michal Pasternák, Humenné; Eva Rabatinová, Trebišov; Katarína Sivá, Humenné; Eva Sojčáková, Trebišov. 

 

2.Netradičné techniky:

Jozef Hvozdík, Sečovce; Katarína Kostrabová, Prešov; Katarína Machová, Vojčice; Alena Pelechová, Rakovec nad Ondavou.

 

 Hodnotenie návštevníkov múzea:

1. miesto: Jarmila Hittmárová, Vranov nad Topľou,

2. miesto: Jozef Hvozdík, Sečovce,

3. miesto: Soňa Košarová, Trebišov,

            Edita Sinčáková, Vranov nad Topľou,

4. miesto: Katarína Kostrabová, Prešov,

5. miesto: Katarína Machová, Vojčice,

6. miesto: Ľubomíra Šutáková, Spišský Štiavnik,

7. miesto: Anna Keľárová, Rudlov,

            Viera Obrinová, Vechec,

            Mgr. Vladislava Puškárová, Humenné.

 

Blahoželáme všetkým oceneným a veríme, že neocenených neodradí táto skutočnosť v ich ďalšej kraslicovej tvorbe a jej zdokonaľovaní.

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove ďakuje všetkým krasličiarom, ktorí nezištne a ochotne spolupracovali s múzeom pri realizácii praktických ukážok zdobenia kraslíc na vernisáži, ale aj v Kvetnú nedeľu na 6. ročníku tvorivej dielne Zdobíme kraslice. Menovite ďakujeme Oľge Arvaiovej, Anne Benkovej, Monike Goliánovej, Jarmile Hittmárovej, Jozefovi Hvozdíkovi, Lenke Jenčíkovej, Beáte Jožiovej, Anne Keľárovej, Soni Košarovej, Kataríne Machovej, Anne Palovčíkovej, Eve Rabatinovej, Eve Sojčákovej a Jane Suchej. Pani Viere Obrinovej ďakujeme za ukážky zdobenia medovníkov, Daniele Ontkócovej a Melinde Ermovej za ukážky pletenia dekorácií z papiera, Andrejovi Ontkócovi za ukážky pletenia vŕbových korbáčov, Edite Sinčákovej za ukážku výroby kvetov z krepu, Marianne Kováčovej a Veronike Tóthovej za ukážky paličkovania.

Úprimné poďakovanie vyjadrujeme všetkým podporovateľom tejto súťažnej výstavy kraslíc za vecné dary pre účastníkov. Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove ďakuje:

 

Mestu Trebišov, 

Mestu Sečovce, 

Obecnému úradu vo Vojčiciach,

Obecnému úradu v Malých Ozorovciach

a Obecnému úradu v Dvoriankach.

 

Ďalej výstavu podporili:

Predajňa Sklo – porcelán v Trebišove, Ing. Jozef Piecka,

Slovakia team v Trebišove, Ing. Ján Karabinoš,

Dom textilu v Trebišove, Anna Baňacká,

Lekáreň u GALENA v Trebišove, PharmDr. Jana Selecká,

ABC – mix v Trebišove, Igor Gojdič, 

Obuv Galant v Trebišove, Zuzana Bodrogová,

Predajňa Secomp v Trebišove, Ing. Michal Babej,

Predajňa Obuvi v Trebišove, pani  Mária Rusnáková,

a Reštaurácia Fontána v Trebišove, Eva Sokolová. 

 

Výrobcovia kraslíc z nášho okresu sa zúčastnili aj na súťažnej výstave v Regionálnom centre kultúr pohraničia v Krosne. Toto podujatie za KSK organizovalo Kultúrne centrum KSK. Zo všetkých zástupcov Košického samosprávneho kraja získali ocenenia len tri krasličiarky a všetky sú práve z nášho okresu – Soňa Košarová, Anna Palovčíková a Eva Sojčáková. 

 

Na súťažnej výstave Karpatská kraslica 2013 vo Vihorlatskom múzeu v Humennom bola ocenená pani Eva Sojčáková.

 

Veľmi sa z toho tešíme a gratulujeme.

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja – /tlačová správa/
Na Kvetnú nedeľu, 24. 3. 2013 sa v Múzeu a Kultúrnom centre južného Zemplína v Trebišove uskutočnilo veľkonočné podujatie s názvom VÍNO A KRASLICE a to s podporou mesta Trebišov, združenia Tokajská vínná cesta, Košického samosprávneho kraja a po 1. krát nadviazalo múzeum spoluprácu aj s Cirkevnou strednou odbornou školou sv. Jozafáta v Trebišove.
Práve v Andrássyho kaštieli strávili desiatky návštevníkov predsviatočné chvíle.
Po slávnostnom otvorení, privítaní hostí a úvodných príhovoroch organizátorov tohto podujatia boli pripravené rôzne aktivity pre všetkých. Mladých i tých skôr narodených.
Jednou z nich bola tvorivá dielňa, na ktorej sa prezentovalo 16 párov zručných rúk. Šikovné krasličiarky a jeden krasličiar prezentovali svoju tvorivú prácu v zdobení  kraslíc.
Krasličiari: Oľga Arvaiová – Vojčice, Anna Benková – Poproč, Jarmila Hittmárová – Vranov nad Topľou, Jozef Hvozdík- Sečovce, Lenka Jenčíková – Malé Ozorovce, Beáta Jožiová – Trebišov, Anna Keľarová – Rudlov, Soňa Košarová – Trebišov, Marianna Kováčová - Dvorianky, Katarína Machová -Vojčice, Anna Palovčíková - Dvorianky, Eva Rabatinová - Trebišov,  Eva Sojčáková - Trebišov, Mgr. Jana Suchá- Trebišov, Veronika Tóthová – Vechec, Monika Golianová – Dvorianky.
Venujú sa tomu už roky a neraz pri tejto práci strávia dlhé hodiny až dni. Každá technika, ktorou vajíčko zdobia, je niečím jedinečná. Všetci prítomní sa mohli inšpirovať početnými technikami zdobenia veľkonočných kraslíc, pýtať sa na všetko, čo ich zaujímalo a sami si to aj vyskúšať.
Svoju kreativitu preukázali aj výrobcovia ručne zdobených perníkových medovníkov, vyrábali sa jarné kvety z krepu, pletené dekorácie z papiera, či vŕbového prútia a plietli sa veľkonočné korbáče rôznych veľkostí a paličkovali dekorácie s veľkonočnou tématikou.
Výrobcovia: Daniela Ontkócová a Andrej Ontkóc - Humenné, Melinda Ermová - Vojčice, Edita Sinčáková, Vranov nad Topľou, Mgr. Mária Parihuzová - Múzeum a KC južného Zemplína v Trebišove, Viera Obrinová –Vechec.
Prezentujúci sa tešili značnému záujmu návštevníkov.
 
Sviatočnú atmosféru vytvárali rezké piesne domácej ľudovej skupiny Trebišovčan, ktoré nám v priebehu celej Kvetnej nedeli zaznievali.
Deti z folklórneho súboru Škovránok sa predstavili piesňami, ktoré zaznamenávajú tradičné zvyky v regióne. Svojím vystúpením preukázali svoj talent, ktorý rozvíjajú v Malých Ozorovciach pod vedením pani Andrášiovej a manželov Jenčíkových.
Nechýbala ani degustácia kvalitného tokajského vínka, ktoré si hostia mali možnosť aj výhodne zakúpiť.
Novinkou tohtoročného podujatia VÍNO a KRASLICE bola súťaž vo veľkonočnom stolovaní, ktorú mala v kompetencii Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta v Trebišove. Zúčastnili sa jej 4 družstvá, ktorých členmi boli žiaci 1. 3. a 5. ročníka CSOŠ sv. Jozafáta z odboru: hotelová akadémia a odboru : hostinský /hostinská. Propozície súťaže spočívali v dekorovaní a estetickej príprave veľkonočnej tabule. To bolo aj predmetom hodnotenia. Účastníci súťaže pristúpili k prehliadke jedál svedomito, čoho dôkazom bola impozantná výzdoba a precízna úprava veľkonočného stola.
Chutné dobroty a ukážkové jedlá neboli len pastvou pre oči. Všetci prítomní si mohli aj pochutiť na tradičných jedlách, či veľkonočných špecialitách. Zároveň za ne mali možnosť hlasovať. Tri družstvá boli ocenené, a to diplomom riaditeľa školy RNDr. Slavomíra Partilu za kreativitu celej výzdoby, diplomom riaditeľky múzea Mgr. Beáty Kereštanovej za najtradičnejšiu veľkonočnú tabuľu a ocenením verejnosti, podľa počtu zozbieraných hlasov, za najkrajšiu výzdobu stola. Toto ocenenie odovzdal primátor mesta Trebišov, Ing. Marián Kolesár.  Ostatní súťažiaci boli ocenení vecnými darmi.
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Jozef Danko

 

Kto je Online

Práve tu je 329 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Rýchly kontakt

Múzeum v Trebišove
M. R. Štefánika 257/65
075 01 Trebišov
Tel: +421 56 672 2234, 0905 212 621
Email: muzeumlektorky [@] gmail.com