Veľkonočný koncert Rímskokatolíckeho zboru MAGNIFICAT

  • Kde: Galéria na poschodí trebišovského kaštieľa
  • Kedy: 12.4.2013  od 17:30 


koncert_2013-34

 

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove, Kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja a Rímskokatolícky spevácky zbor MAGNIFICAT zorganizovali 12. apríla 2013 o 17:30 hod. v Galérií trebišovského kaštieľa Veľkonočný koncert.  

Magnificat pracuje pri Rímskokatolíckom kostole Návštevy Panny Márie v Trebišove už 35 rokov. Za tie roky došlo viackrát k zmene dirigentiek aj spevákov. Vždy sa nájdu skalní, zapálení, ale aj noví nadšenci , ktorí svojím spevom chvália Boha a spestrujú sväté omše, cirkevné, ale aj svetské podujatia. 

Spevácky zbor MAGNIFICAT vedie od roku 1988 pani Františka Ďuristová, ktorá je zároveň aj jeho dirigentkou. V súčasnosti má zbor 25 aktívnych členov. Korepetítorkou zboru je Ingrida Obrinová.  

Hlavnou činnosťou zboru vždy bola a naďalej zostáva prezentácia duchovnej hudby. Magnificat verejne prezentuje svoju tvorbu nielen pri cirkevných podujatiach, ale aj na prehliadkach chrámových zborov, či vianočných koncertov. Takisto sa zbor zúčastňuje aj Gorazdovho ekumenického festivalu sakrálnych skladieb. 

V roku 2007 spevácky zbor oslávil 30. výročie od svojho vzniku a pri tejto príležitosti vydal výber skladieb zo svojho repertoáru na CD nosiči s názvom  „CHVÁĽTE  PÁNA“. O rok neskôr vydal MAGNIFICAT ďalší album, tento krát viažuci sa k sviatku Veľkej Noci. Nesie názov „ PAŠIOVÉ HRY“. 

Pašiové hry už chytili za srdce nejedeného človeka. Vidieť biblické postavy, najmä Krista a záver jeho vykupiteľskej cesty, takpovediac, naživo, je omnoho pôsobivejšie, než akokoľvek skvelé prednesené čítanie, či spev. História pašiových hier siaha do stredoveku. Na Slovensku sú pašiové hry datované od 16. storočia ako mystéria v Bratislave, Bardejove, Kežmarku, pravdepodobne v latinčine a nemčine. V období baroka bývali súčasťou repertoáru jezuitských školských hier. V súčasnosti sa uvádzajú na ochotníckych scénach.

Pod režijným vedením Dr. Júliusa Galgana predvádzajú tieto pašiové hry podľa evanjelia od Matúša, aj členovia speváckeho zboru MAGNIFICAT a to každoročne v pôstnom období. Tento rok (2013)sa predstavili vo Vranove nad Topľou a Nižnej Olšave pri Stropkove. 

Veľká noc podľa rímskokatolíckej tradície sa začína vigíliou Nedele Vzkriesenia (ktorá završuje veľkonočné trojdnie Zelený štvrtok, Veľký piatok a Bielu sobotu) a trvá päťdesiat dní až do Turíc, teda slávnosti zostúpenia Ducha svätého. Prvý týždeň Veľkej noci sa nazýva Veľkonočná oktáva. 40. deň Veľkej noci je slávnosť Nanebovstúpenia Pána, ktorá pripomína Ježišov výstup zo zeme do neba a jeho oslávenie u Otca. 

Veľká Noc nám prináša posolstvo lásky a sebaobetovania Ježiša Krista. Najväčší kresťanský sviatok, Veľká Noc, nás tak každoročne posilňuje v našom osobnom zápase o dobro. 

Publikum sa započúvalo do skladieb od svetových skladateľov s biblickým a svedeckým posolstvom v podaní speváckeho zboru Magnificat, ktorý svojou činnosťou a spevom vedie ľudí k životu chvály a uctievaniu Boha v každom všednom dni. 

 

Práve v Andrássyho kaštieli strávili desiatky návštevníkov predsviatočné chvíle.
Po slávnostnom otvorení, privítaní hostí a úvodných príhovoroch organizátorov tohto podujatia boli pripravené rôzne aktivity pre všetkých. Mladých i tých skôr narodených.
Jednou z nich bola tvorivá dielňa, na ktorej sa prezentovalo 16 párov zručných rúk. Šikovné krasličiarky a jeden krasličiar prezentovali svoju tvorivú prácu v zdobení  kraslíc.
Krasličiari: Oľga Arvaiová – Vojčice, Anna Benková – Poproč, Jarmila Hittmárová – Vranov nad Topľou, Jozef Hvozdík- Sečovce, Lenka Jenčíková – Malé Ozorovce, Beáta Jožiová – Trebišov, Anna Keľarová – Rudlov, Soňa Košarová – Trebišov, Marianna Kováčová - Dvorianky, Katarína Machová -Vojčice, Anna Palovčíková - Dvorianky, Eva Rabatinová - Trebišov,  Eva Sojčáková - Trebišov, Mgr. Jana Suchá- Trebišov, Veronika Tóthová – Vechec, Monika Golianová – Dvorianky.
Venujú sa tomu už roky a neraz pri tejto práci strávia dlhé hodiny až dni. Každá technika, ktorou vajíčko zdobia, je niečím jedinečná. Všetci prítomní sa mohli inšpirovať početnými technikami zdobenia veľkonočných kraslíc, pýtať sa na všetko, čo ich zaujímalo a sami si to aj vyskúšať.
Svoju kreativitu preukázali aj výrobcovia ručne zdobených perníkových medovníkov, vyrábali sa jarné kvety z krepu, pletené dekorácie z papiera, či vŕbového prútia a plietli sa veľkonočné korbáče rôznych veľkostí a paličkovali dekorácie s veľkonočnou tématikou.
Výrobcovia: Daniela Ontkócová a Andrej Ontkóc - Humenné, Melinda Ermová - Vojčice, Edita Sinčáková, Vranov nad Topľou, Mgr. Mária Parihuzová - Múzeum a KC južného Zemplína v Trebišove, Viera Obrinová –Vechec.
Prezentujúci sa tešili značnému záujmu návštevníkov.
 
Sviatočnú atmosféru vytvárali rezké piesne domácej ľudovej skupiny Trebišovčan, ktoré nám v priebehu celej Kvetnej nedeli zaznievali.
Deti z folklórneho súboru Škovránok sa predstavili piesňami, ktoré zaznamenávajú tradičné zvyky v regióne. Svojím vystúpením preukázali svoj talent, ktorý rozvíjajú v Malých Ozorovciach pod vedením pani Andrášiovej a manželov Jenčíkových.
Nechýbala ani degustácia kvalitného tokajského vínka, ktoré si hostia mali možnosť aj výhodne zakúpiť.
Novinkou tohtoročného podujatia VÍNO a KRASLICE bola súťaž vo veľkonočnom stolovaní, ktorú mala v kompetencii Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta v Trebišove. Zúčastnili sa jej 4 družstvá, ktorých členmi boli žiaci 1. 3. a 5. ročníka CSOŠ sv. Jozafáta z odboru: hotelová akadémia a odboru : hostinský /hostinská. Propozície súťaže spočívali v dekorovaní a estetickej príprave veľkonočnej tabule. To bolo aj predmetom hodnotenia. Účastníci súťaže pristúpili k prehliadke jedál svedomito, čoho dôkazom bola impozantná výzdoba a precízna úprava veľkonočného stola.
Chutné dobroty a ukážkové jedlá neboli len pastvou pre oči. Všetci prítomní si mohli aj pochutiť na tradičných jedlách, či veľkonočných špecialitách. Zároveň za ne mali možnosť hlasovať. Tri družstvá boli ocenené, a to diplomom riaditeľa školy RNDr. Slavomíra Partilu za kreativitu celej výzdoby, diplomom riaditeľky múzea Mgr. Beáty Kereštanovej za najtradičnejšiu veľkonočnú tabuľu a ocenením verejnosti, podľa počtu zozbieraných hlasov, za najkrajšiu výzdobu stola. Toto ocenenie odovzdal primátor mesta Trebišov, Ing. Marián Kolesár.  Ostatní súťažiaci boli ocenení vecnými darmi.
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Jozef Danko

 

Kto je Online

Práve tu je 49 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Rýchly kontakt

Múzeum v Trebišove
M. R. Štefánika 257/65
075 01 Trebišov
Tel: +421 56 672 2234, 0905 212 621
Email: muzeumlektorky [@] gmail.com