Uvedenie knihy - Tradičné odievanie v Tokajskej oblasti

  • Kde: Výstavné priestory AMBIT na poschodí trebišovského kaštieľa
  • Kedy: 20. 9. 2012

krst_2012-12

 

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína začalo v roku 2011 pracovať na profilovom etnologickom projekte pod názvom „Poklona zemplínskej kráse“. Cieľom projektu bolo zrealizovať výskum tradičného odievania v obciach, ktoré patria do Tokajskej vínnej cesty. Sú to: Čerhov, Bara, Borša, Slovenské Nové Mesto, Malá Tŕňa, Veľká Tŕňa, Viničky, Černochov, Ladmovce a Zemplín. Medzi základné úlohy projektu patril výskum s informátormi vo všetkých obciach na tému tradičného odievania a získania fotografického materiálu, ktoré sa stali základom k napísaniu publikácie s rovnomenným názvom a s podnázvom: „Tradičné odievanie v Tokajskej oblasti v 1. polovici 20. storočia“. Výskum ukázal, že tradičný odev majú vo svojej pamäti a aj vizuálne zachovaný na fotografickom materiály v najpočetnejšej forme obce Čerhov a Veľká Tŕňa. Naopak obce Slovenské Nové Mesto a Ladmovce sa ukázali ako tie, v ktorých si na tradičný odev obyvatelia už nespomínajú a ani nepovažujú odev svojich predkov za „kroj“. V ostatných obciach sa zachovalo (aj keď nie kompletne) názvoslovie, informácie o odeve a z časti aj fotografický materiál, aj keď ten absentuje najmä v prvých dvoch-troch desiatkach rokov 20. storočia. Aj keď už nie je možné získať kompletné informácie o tradičnom odievaní najmä zo začiatku 20. stor., podávame obraz o ňom aspoň v takej podobe, v akej sa nám podarilo informácie zozbierať od dodnes žijúcich informátorov. Informácie doplnené o fotografický materiál tak podávajú obraz o odievaní v oblasti, kde etnologický výskum v minulosti zrealizovaný nebol. Projekt sa podarilo dotiahnuť do úspešného konca a tak sa 20. 9. 2012 mohlol konať  slávnostné uvedenie publikácie do života. Publikáciu tokajským vínom uviedla riaditeľka Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína Mgr. Beáta Kereštanová. Uvedenie publikácie sa konalo pri príležitosti podujatia Andrássyovci a víno. O vzniku publikácie a jej zámere hovorila aj jej autorka Mgr. Júlia Marcinová. Tá predstavila aj kroj, ktorý sme v rámci projektu dali ušiť podľa vzoru z 20. rokov 20. stor. Ide o mužský aj ženský kroj z Čerhova, ktorý zhotovili: Mária Kochmanová a Jozefína Marcinová zo Zámutova. Kroj bude súčasťou etnologickej expozície zemplínskych odevov a bude slúžiť ako predloha folklórnym skupinám, ak budú chcieť zhotoviť kroj z Čerhova z uvedeného obdobia. Veríme, že nielen samotný kroj, ale najmä publikácia bude hodnotným materiálom pri snahe získavať nové vedomosti o odevnej kultúre našich predkov z Tokajskej oblasti. 

Vydanie publikácie „Poklona zemplínskej kráse“ sa uskutočnilo vďaka podpore Nadácie SPP. Zhotovenie krojov v rámci projektu finančne podporilo Združenie pre rozvoj južného Zemplína.

Mgr. Júlia Marcinová

 

Kto je Online

Práve tu je 69 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Rýchly kontakt

Múzeum v Trebišove
M. R. Štefánika 257/65
075 01 Trebišov
Tel: +421 56 672 2234, 0905 212 621
Email: muzeumlektorky [@] gmail.com