Muzeálna historická dielňa 2017

V pondelok 15. mája 2017 sa konala v trebišovskom kaštieli Muzeálna historická dielňa. Doktoranti Juraj Varga a Tatiana Bírešová s odbornými pracovníkmi múzea a učiteľmi dejepisu hľadali odpovede na otázky či v dnešnej digitálnej dobe je muzeálna expozícia vhodným oživením výučby na školách a akú úlohu má múzeum ako verejná spoločenská inštitúcia, ktorej hlavným účelom je zhromažďovať, uchovávať, skúmať a sprostredkovávať hmotné doklady o minulosti.

Na veľmi zaujímavom stretnutí sa k danej problematike vyjadrili pedagógovia škôl zo svojho uhla pohľadu a tak isto aj odborní zamestnanci múzea. Postrehy ľudí „zvonku" sú veľmi veľkým prínosom aj pri tvorbe novej „ideálnej" muzeálnej expozície v našom múzeu, ktorá by do značnej miery mala slúžiť aj na spestrenie vyučovania na školách.

Kto je Online

Práve tu je 58 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Rýchly kontakt

Múzeum v Trebišove
M. R. Štefánika 257/65
075 01 Trebišov
Tel: +421 56 672 2234, 0905 212 621
Email: muzeumlektorky [@] gmail.com